פרק ד: מפות

בפרק זה נציע , כיצד להשתמש במפות ככלי לייצוג יחסים מרחביים וכיצד להיעזר במפות לשם קידום ההתמצאות במרחב וההבנה של מושגים מרחביים אצל ילדים צעירים . תחילה נעמוד על האופן שבו בני אדם תופסים את המרחב ומתמצאים בו ; בהמשך נדון באופן שבו מפות מייצגות את המרחב ונסקור ממצאים הנוגעים להתפתחות של היכולת לקרוא מפות ולצייר אותן ; לאחר מכן נתייחס לפעילויות אשר מקדמות את ההבנה שמפות הן כלים לייצוג המרחב באופן סמלי וכלים להתמצאות במרחב . הפרק ייחתם ברעיונות למחקר ולהערכת הלמידה בתחום .  אל הספר
מכון מופ"ת