מקורות

אבורמן-עידן , ל' . ( 1999 ) מפתחות הקסם של דידי . קריית גת : דני ספרים . בלום-קולקה , ש' וחמו , מ' ( עורכות ) . ( 2010 ) ילדים מדברים : דפוסי תקשורת בשיח עמיתים . תל אביב : מטח . זדונאיסקי-ארליך , ש' . ( 2010 ) " עכשיו אמרתי שעוד פעם דני חזר להיות דני : " על אירועים טיעוניים של ילדי גן בשיח עמיתים . בתוך : ש' בלום-קולקה ומ' חמו ( עורכות , ( ילדים מדברים : דפוסי תקשורת בשיח עמיתים . ( 153-182 ) תל אביב : מטח . סירקיס , ר' . ( 1975 ) ( 2010 ) ילדים מבשלים . תל אביב : ר . סירקיס מוציאים לאור בע"מ . Aspillaga , M . ( 1996 ) . Perceptual foundations in the design of visual displays . Computers in Human Behavior , 12 ( 4 ) , 587-600 . Bloomquist , J . ( 2007 ) . Developmental trends in semantic acquisition : Evidence from over-extensions in child language . First language , 27 ( 4 ) , 407-420 . Bornstein , M ., Cote , L . R ., Maital , S ., Painter , K ., Park , S . Y ., Pascual , L ,. Pecheux , M . G ,. Ruel , J ,. Venuti , P . & Vyt , A . ( 2004 ) . -Cross linguistic analysis of vocabulary...  אל הספר
מכון מופ"ת