תמונה ‭:37‬ צלמיות המתעדות השערות וממצאים ביחס למזונה של הנמלה