תמונה ‭:32‬ התמרור "עצור" | הדרישה לעצור מיוצגת באמצעות מחווה.