ייצוג עקיף

במסגרת פעילות שוטפת בגן מצאנו , כי מגיל ארבע שנים ילדים מעצבים צלמיות שיש בהן ייצוג עקיף למושגים מופשטים . להלן נביא דוגמאות לצלמיות שילדים עיצבו ונדון באסטרטגיות השונות שהנחו את הילדים בעיצובן . באחד הגנים בירושלים נהגה הגננת לתת לילדים לסכם מדי יום את הפעילות על גבי לוח יומי שעליו מסמנים את האירועים באמצעות צלמיות . הגננת הציעה לילדים לסמן את חוג המוזיקה ( שהתקיים בימי שלישי וחמישי ) באמצעות שני עיגולים קונצנטריים , המהווים ייצוג ישיר לדיסק . ייצוג זה הוצע על ידי הילדים שלמדו בגן בשנה הקודמת . באחד הימים הגיעה לגן אורחת שביקשה מהילדים 13 התמונה עוצבה על ידי ילדה בגן חובה של הגב' ברוריה מזרחי והגב' חביבה שבו . 14 למיטב ידיעתנו , השאלה לא נבדקה בגיל צעיר יותר . 15 הגן של הגב' אביגיל אביזוהר והגב' מירי זרגרי . להכין לה לוח שבועי ועליו תיאור הפעילויות האופייניות לכל אחד מימי השבוע . אחד הילדים החליט לתאר את חוג המוזיקה באמצעות ציור של פה ( ראו תמונות / 24 א / ו-24 ב להלן , ( כי " ללה ( המורה של החוג ) שרה . " מבחינתו של הילד , המאפיין המשמעותי ביותר באותו חוג היה השירה של המורה . הפה התק...  אל הספר
מכון מופ"ת