הבנה ועיצוב של צלמיות על ידי ילדים בגיל הגן

הנושא של הבנה ועיצוב של צלמיות על ידי ילדים נחקר , למיטב ידיעתנו , במידה מועטה מאוד . משום כך , נבסס את הדיון בנושא בפרק זה על מבחר של דוגמאות מתוך גנים שבהם נעשה שימוש בצלמיות ככלי זמין ונגיש לילדים . הדוגמאות ממחישות את היכולות של הילדים להבין צלמיות , לעצב אותן ולהשתמש בהן . במהלך הדיון נבדוק באיזו מידה ילדים פועלים על פי עקרונות הייצוג שנדונו בהתחלת הפרק : ייצוג ישיר ועקיף , שימוש מושכל ברכיבי צלמיות ועקרונות החיבור של רכיבי צלמיות ליצירת משמעות כוללת .  אל הספר
מכון מופ"ת