מידת ההתאמה של הצלמית לתוכן המיוצג ולעיבודו (congruence)

החשיבה האנושית היא סכמתית . איננו אוגרים בזיכרון את נתוני החושים , עם כל העושר המאפיין אותם , אלא רק מספר מצומצם של מאפיינים קריטיים ואת היחסים שביניהם . לדוגמה : כדי להבחין בין דמות אדם לקוף די באורך הידיים ( יחסית לרגליים ) ובמנח הגו . תפקידם של האלמנטים המרכיבים את הצלמיות - לייצג ישויות ; ותפקידו של המרחב המצוי בצלמיות - לייצג את היחסים בין אותן ישויות , כך שקרבה במרחב מציינת קרבה פיזית או רעיונית . משום כך , צלמיות הן כלי מתאים לייצוג של מושגים . המבנה של צלמיות יעילות מתאים לאופן שבו התוכן שהן מסמלות מיוצג בזיכרון . ( Gattis , 2001 ; Tversky , 2001 , 2007 ) בבחירה של צלמיות קיים סיכון של בחירה בייצוגים סטראוטיפיים המייצגים רק חלק מהמושג שאליו מכוונים . כך למשל , בייצוג של " נקבה" קיים פיתוי להשתמש בדמות אישה , אולם הצלמית המשמשת בהקשרים מדעיים ( ראו תמונה ( 21 מתאימה יותר , משום שהיא חלה על מגוון של מינים ביולוגיים . צלמיות יכולות להיות יעילות רק אם הידע הסכמתי הרלוונטי אגור בזיכרון של הנמענים והופך לפעיל כאשר הם מעיינים בצלמיות . ההקשר ומוסכמות חברתיות ותרבותיות משפיעים גם הם על...  אל הספר
מכון מופ"ת