ההקשר החברתי-תרבותי (ההיבט הפרגמטי)

תפקידו החשוב של ההקשר מובלט מאוד דווקא בהיעדרו , כבתמונה 18 להלן . התמונה עשויה להתפרש באופנים שונים כשהיא מופיעה ללא הקשר . כיצד הייתם אתם מפרשים אותה - במפה ? בתמרור ? בחנות בגדים ? בתרבויות שונות , האופן שבו מיוצגים מושגים דומים , עשוי להיות שונה . משום כך , צלמיות שעשויות להיות מובנות היטב בתרבות אחת , עשויות שלא להתאים לתרבות אחרת . שימוש בתיבת דואר כצלמית המסמלת דואר אלקטרוני עשוי להיות בחירה בלתי מוצלחת , משום שבארצות שונות יש לתיבות הדואר עיצוב שונה . מעטפה עם בול עשויה להיות צלמית מוצלחת יותר בגלל השימוש האוניברסלי במעטפות עם בולים . ( Kortunov , 2008 ) במחקר שנערך באוכלוסייה מעוטת השכלה בדרום אפריקה על הבנה של צלמיות , המסבירות כיצד להשתמש בתרופות , נמצא , שנבדקים הבינו טוב יותר צלמיות שפותחו בסביבתם , בשיתוף עם אנשים מהקהילה , מאשר צלמיות סטנדרטיות שפותחו בארצות הברית . כך למשל , בצלמית שנוצרה בארצות 8 הצלמיות פותחו על ידי , United Stated Pharmacopeia ועמדו בתנאי של 85 % הבנה בארה"ב . ראו : . http : // www . usp . org הברית ואסרה על שתיית אלכוהול בזמן נטילת תרופה כלשהי , שתי...  אל הספר
מכון מופ"ת