תמונה ‭| WinRAR :13‬ הצלמית מייצגת קבצים רבים ש"נארזו" יחד.