תמונה ‭:12‬ צלמיות בשדה תעופה | בתמונה זו שלוש צלמיות המתארות הליכים שעל הנוסעים לעבור בשדה התעופה לאחר נחיתתם.