תפיסה והבנה של צלמיות

על התפיסה ועל ההבנה של צלמיות משפיעים שלושה גורמים : ( 1 ) עיצוב הצלמיות ; ( 2 ) ההקשר החברתי-תרבותי שבו נעשה שימוש בצלמיות ( ההיבט הפרגמטי ( 3 ) (; מאפייני הנמענים . לכל אחד משלושת הגורמים מוקדש להלן תת-סעיף . ראוי להעיר שכל הממצאים שיוצגו נמצאו באוכלוסיות של מבוגרים , ומתבקש לבחון אותם באוכלוסיות של ילדים , לפני שמסיקים מסקנות בנוגע להבנת צלמיות בקרבם .  אל הספר
מכון מופ"ת