תמונה ‭:7‬ התמרור "החניה אסורה‭:"‬ ייצוג ישיר, ללא דמיון פיזי לתוכן המיוצג