פרק ג: צלמיות

צלמיות ( icons ) הן סמלים גרפיים מוסכמים , המשמשים מטרות שונות במגוון רחב של הקשרים החוצים תרבויות ומדינות . השימוש בצלמיות נפוץ במחשבים , בעלוני מידע ( כגון : הוראות לשימוש בתרופות ותפעול של מכשירים חשמליים , ( באריזות , במכוניות , בהוראות כביסה הצמודות לבגדים , בפרסומות , במקומות ציבוריים פתוחים , כגון : כבישים , פארקים ואתרי תיירות , ובמקומות ציבוריים סגורים , כגון : שדות תעופה , בתי חולים , וקניונים . המטרה המרכזית של שימוש בצלמיות היא העברה חסכונית ומהירה של מסר תמציתי המובן לקהל רחב . מכאן נגזרים עקרונות העיצוב המאפיינים צלמיות : צלמיות הן טקסטים מינימליסטיים בולטים לעין מבחינה תפיסתית . הן מורכבות ממספר מצומצם של פרטים בעלי ניגודים עזים ביניהם וקומפוזיציה פשוטה . ( Mealing & Yazdani , 1993 ) בהקשרים מסוימים ( כגון : תמרורים ) צלמיות מהוות טקסט גרפי העומד בפני עצמו , ( Halliday , 1994 ) ואילו בהקשרים אחרים ( כגון : מרשמים ומרקע המחשב ) הצלמיות מופיעות לצדו של טקסט כתוב , כך ששני סוגי הטקסט תומכים זה בזה ומפרשים זה את זה . צלמיות אינן מוגבלות לייצוג של תכנים מוחשיים . אפשר להשתמש ...  אל הספר
מכון מופ"ת