טיפוח החשיבה המרחבית

צפייה באותו אובייקט מנקודות מבט שונות וממרחקים שונים - יש בה כדי לקדם את החשיבה המרחבית . היתרון של התצלומים הוא בכך שאפשר להציג רבים מהם בבת אחת , ובכך להתגבר על מגבלותיו של זיכרון העבודה . האפשרות להציג את כל התצלומים שניות ספורות לאחר שצולמו , עשויה לעזור באינטגרציה של נקודות המבט השונות עם החוויה המוטורית-תפיסתית של ההתבוננות בחפץ המצולם עצמו . בכך יש משום תרומה ליצירה של מושג מרחבי שלם ומפורט בזיכרון . בתמונה 14 מופיעים ארבעה תצלומים שצילמו ילדים בגן טרום-חובה . התצלומים מציגים אותו אובייקט מנקודות מבט שונות . 16 ראו למשל את המצגת המתעדת הכנת קפה באתר : http : // www . seekthelamb . org / photos / cafe ( מילות חיפוש מומלצות : . ( rio coco beans gallery ילדים יכולים להכין אלבומים מעין אלה עבור מוצרים שונים .  אל הספר
מכון מופ"ת