תרומה לידע על אודות העולם

תצלומים מרחיבים את עולם הידיעות של ילדים ומבוגרים על בעלי חיים , אנשים , חפצים ומאורעות שאינם בטווח ראייתם . תצלומים יכולים לתעד ניסויים ותצפיות ולשמש חומר לימוד . לדוגמה : אפשר לתעד שלבים בבקיעת ביצים ובהתפתחות אפרוחים או את מראה הגינה בעונות השנה השונות , וכן את הצל שמטיל שעון השמש בשעות שונות לאורך היום וכדומה . אפשר לצלם תצלומים רבים במהירות ובמאמץ מזערי . התצלומים מספקים תיעוד מדויק וצבעוני , הנשמר לאורך זמן , למצבים המשתנים כהרף עין . תצלומים עשויים לתמוך בהפקה של איורים מדעיים . כפי שהוסבר בפרק שהוקדש לאיורים , היתרונות של איורים על פני תצלומים הם העמקת ההתבוננות לצורך הפקת האיור וההבחנה בין עיקר לטפל . תצלומים עשויים לשמש מודל עבור האיור המדעי , משום שהם יכולים לספק תמונה בהגדלה נוחה , הנשארת קבועה לאורך זמן . בכך הם משחררים את הילדים מן הדרישה לקשב מאומץ ומתמשך הכרוך בהפקה של איור מדעי ממודל "חי . " עצם פעולת הצילום עשויה למקד את הקשב באובייקט המתועד , להגביר את זכירתו ולזמן העמקה בו , כאשר לצורך הפעולה מופעל שיקול דעת בנושאים כגון : כיצד לצלם את האובייקט כך שההיבטים החשובים ב...  אל הספר
מכון מופ"ת