תרומת השימוש בתצלומים לשותפים למסגרת החינוכית

ברחבי העולם נעשה שימוש בתצלומים במסגרות חינוכיות כדי לטפח היבטים קוגניטיביים ורגשיים של הילדים . לדוגמה , אוואלד יזמה פרויקטים במקומות שונים ( ארצות הברית , טנזניה , דרום אפריקה , קולומביה , מקסיקו , הודו , ערב הסעודית , הולנד ועוד ) שבהם מורים וילדים משתמשים בתצלומים ככלי לטיפוח האוריינות , הידע , המודעות הקהילתית והגיהות הרגשית , בהקשרי חיים שונים . בגני ילדים רבים בארץ נעשה שימוש תדיר בתצלומים , והוא הולך ומתרחב בזכות גורמים שונים הפועלים במשולב : העלות היורדת של המצלמות מאפשרת להן להיות זמינות בגנים ; הקלות של " קריאת" טקסטים מצולמים והפקתם מעודדות את הילדים והצוות החינוכי לצלם ולהשתמש בתצלומים ; העלות הזניחה של הפקת תצלומים מרובים במצלמה דיגיטלית ואחסונם לאורך זמן מעודדת שימוש נרחב בתצלומים ושימור שלהם ; הקלות והמידיות של הצגת תמונות במחשב והדפסתן מעודדת את אנשי הצוות והילדים לצלם ולעיין בתצלומים ; ולבסוף , החשיפה הרבה של ילדים לתצלומים בבתים מקלה על השימוש בהם בגן Browne , 2005 ; Byrnes & Wasik , 2009 ; Good , ) . ( 2005 / 2006 , 2009 נוסף על כל אלה , בשנים האחרונות חלה עלייה במו...  אל הספר
מכון מופ"ת