תמונה ‭:8‬ "סוריקטות" או: "בני אדם נראים כל כך משונים‭"!‬