תמונה ‭/1‬א: קליפת הזרע של גרגרנית ערבית )הגדלה ‭.(1:5,400‬