מקורות

אברהם , ע' . ( 2002 ) הגלוי והנסתר בציורי דמויות-אנוש : ציורי דמות-אנוש , קבוצה ומשפחה , והשימוש בהם כמבחנים השלכתיים . בן-שמן : מודן . חכם , ר' . ( 1996 ) שודו מתקרב ( בסדרה “ מילות קסמים . ( " ( איירה : אורה איל . ( ירושלים : איילות-יובל . בלום-קולקה , ש' . ( 2010 ) מפת הסוגות והכיולים בשיח עמיתים בגילי הגן ובית-הספר : עושר ומגוון תרבותי , חברתי ואקדמי . בתוך : ש' בלום-קולקה ומ' חמו ( עורכות , ( ילדים מדברים : דפוסי תקשורת בשיח עמיתים . ( 42-86 ) תל אביב : מטח . וורד , ה' . ( 2005 ) משלי איזופוס - חכמת הדורות לילדים . אור יהודה : כנרת . פלד , נ' . ( 1996 ) מדיבור לכתיבה ( כרך , א' עמ' . ( 310 ירושלים : כרמל . רחמן , פ' . ( 1997 ) לילה טוב גורילה . תל אביב : מודן . תובל , ח' . ( 2008 ) תרומת טקסטים גרפיים לא-מילוליים להתפתחות אוריינית של ילדים צעירים - השלכות להכשרת מורים . במכללה , . 109-127 , 20 תובל , ח' . ( 2003 ) דימוי הילד כמדען . הד הגן , . 42-53 , ( א' ) ס"ח תובל , ח' וגוברמן , ע' . ( 2011 ) איורים " נרטיביים" ואיורים " מדעיים" - שתי סוגות בארגז הכלים של ילדי גן . בתוך : ד' אר...  אל הספר
מכון מופ"ת