פעילויות עם סטודנטים

. 1 עמדות כלפי ציורי ילדים והרגלי פעילות מטרתה של הפעילות המובאת להלן היא להגביר את המודעות של הסטודנטים למגוון העמדות של השותפים למעשה החינוכי כלפי ציורי ילדים , וזאת על מנת לעודד דיון בין השותפים על התפקידים השונים של ציורי ילדים , ובעקבותיו לעודד חיפוש של דרכים יישומיות שבעזרתן ניתן לממש אותם תפקידים . רעיון למחקר : הסטודנטים יראיינו גננות , מורות והורים בנוגע לעמדותיהם כלפי ציורי ילדים . מומלץ לעיין במאמרם של רוז ושותפיה Rose , Jolley &) ( Burkitt , 2006 כדי להתרשם מנושאים אפשריים לראיונות : האם יש הבדלים שיטתיים בין המרואיינים ביחס לעמדות הללו ? האם אפשר ללמוד מן הראיונות הללו , מדוע התדירות של הציור יורדת עם הגיל ? האם יש קשר בין העמדות לבין מגוון הפעילויות בגן שבהן נעשה שימוש בציורים ? כדאי לראיין גם ילדים על אודות האופן שבו הם תופסים את תפקידו של הציור בחייהם , ולהשוות עם עמדותיהם של המבוגרים . . 2 מודעות לסוגות שלוש הפעילויות המוצעות להלן מיועדות להגביר את המודעות של הסטודנטים למטרותיהן ומאפייניהן של סוגות שונות של ציורים . בשתי הפעילויות הראשונות יש התנסות חווייתית בסוגות שנד...  אל הספר
מכון מופ"ת