תמונה ‭:13‬ רישום שנעשה על ידי ילדה בכיתה ד' הלומדת בעיר ספיניאה באיטליה | הרישום מראה הרחה של נפטלין מתוך צנצנת. מן הצנצנת (מצד משמאל של הרישום) נפלטים חלקיקים של ריח (במרכז הרישום) ומגיעים אל האף של האדם המריח אותם (מצד ימין‭.(‬ פעולת השאיפה של האוויר עם החלקיקים מתוארת כקווים גליים. האף מצויר ללא שאר הפנים, ההשמטה פוגעת במידת הריאליזם של האיור, אך תורמת להדגשתו של הנושא המרכזי (האיור באדיבותה של הגב' דניאלה פורלאן ‭.(ל"ז‬