תמונה ‭:12‬ דרכה של קוביית שוקולד במערכת העיכול ׀ איור של ילדה בת חמש וחצי שנים לפני התחלת הלמידה. באיור אפשר לראות שהילדה מודעת לקיומם של צינורות לעיכול בגוף. עם זאת, על פי האיור קיימת הפרדה בין נוזלים לבין מוצקים. האיור אינו מבהיר כיצד השוקולד מתפרק בגוף ומנוצל להזנה (האיור באדיבותה של ד"ר אלוירה בר‭.(‬