תמונה ‭:8‬ מכשפות מכינות מרק | תמונה מתוך הספר “שודו מתקרב" בסדרה “מילות קסמים" (כתבה: רונית חכם. איירה: אורה איל‭.(‬