התפתחות היכולת להבין ציורים כסמלים

לפי ויגוצקי ( Vygotsky , 1978 ) קיים הבדל בין סמלים מסדר ראשון לסמלים מסדר שני : בסמל מסדר ראשון - הסמל מייצג ישירות את האובייקט המיוצג ( הרפרנט (; בסמל מסדר שני - הסמל מייצג סמל . כך למשל , כתב הוא סמל מסדר שני , משום שהוא מייצג את השפה הדבורה , שהיא עצמה סמל מסדר ראשון . סמלים מסדר שני הם מורכבים יותר מבחינה קוגניטיבית , מחייבים חשיבה מופשטת ומתפתחים בשלב מאוחר יותר מסמלים מסדר ראשון . ציורים פיגורטיביים הם סמלים מסדר ראשון , ומשום כך היכולת להבין ציורים מתפתחת מוקדם יותר מן היכולת להבין כתב . ההבנה שציור מייצג את האובייקט המצויר מסתמכת על התובנות הבאות : ( 1 ) קיים דמיון בין האובייקט המיוצג לבין הציור ; ( 2 ) קיימים הבדלים ביניהם ; ( 3 ) הציור הוא בעל מציאות כפולה : מצד אחד הוא אובייקט מוחשי שיש לו מאפיינים צורניים משלו ( צבע , קווי מתאר , גודל וכיו , ( "ב ומצד אחר הוא משמש כסמל לאובייקט , פעולה או רעיון כלשהו ( למשל : ציור של " חתול ( 4 ) (; " הציור נוצר מתוך כוונה לשתף את הנמענים במשמעות המיוצגת על ידו באופן סמלי ואפשר לפרש אותו . ( Callaghan , 2005 ; Winner , 2006 ) תינוקות רואים...  אל הספר
מכון מופ"ת