מקורות

בלום-קולקה , ש' וחמו , מ' ( עורכות ) . ( 2010 ) ילדים מדברים : דפוסי תקשורת בשיח עמיתים . תל אביב : מטח . תובל , ח' וגולדמן , ת' . ( 1998 ) אוריינות על היבטיה השונים בגן הילדים . בתוך : ח' תובל ( עורכת , ( מתכללים בירושלים . ( 12-21 ) ירושלים : מנח . "י American Library Association ( January 10 , 1989 ) . Final report of the American Association Presidential Committee on Information Literacy . Chicago : ALA . Bronfenbrenner , U . ( 1979 ) . The ecology of human development : Experiments by nature and design . Cambridge , MA : Harvard University Press . Bruner , J . ( 1960 ) . The process of education . Cambridge : Harvard University Press . Bruner , J . ( 1978 ) . The role of dialogue in language acquisition . In : A . Sinclair , R . J . Jarvelle , & W . J . M . Levelt ( Eds . ) , The s'child concept of language . New York : Springer . Chi , M . T . H ,. Feltovich , P . J . & Glaser , R . ( 1980 ) . Categorization and representation of physics problems by experts and novices . Cognitiv...  אל הספר
מכון מופ"ת