פעילות המיועדת ללומדים במכללות לחינוך

בספר משובצים רעיונות לעבודה עם ילדים ; אך לפני ההסתייעות בהם רצוי לפתוח בעבודה עם הסטודנטים כפעילות הכנה על מנת להאיר באופן חווייתי את התרומה של סוגי טקסטים שונים ללמידה וכפתיח המעורר מוטיבציה ועניין בתחום כולו . מומלץ לבקש מהם לעיין בספרי הלימוד שבהם הם משתמשים ולברר : אילו טקסטים גרפיים מופיעים בספרים ? האם החומר מוצג בטקסטים השונים הוא זהה ? אם לא - מהו המידע המיוחד לכל אחד מהטקסטים השונים ? מהי התרומה של כל סוג להבנת החומר ? אנו ממליצות למכשירי מורים להסתייע בספר על מנת להציג בפני הסטודנטים את החשיבות של טקסטים גרפיים לא-מילוליים ככלי ללמידה והוראה . הרעיונות לעבודה עם הסטודנטים במכללות להוראה מופיעים בפרקי הספר לפני הרעיונות לעבודה עם ילדים בגיל הרך . מטרותיהן של הפעילויות עם הסטודנטים במכללות הן לאפשר להם להכיר בצורה שיטתית את המאפיינים של כל טקסט , לחוות כבוגרים את האפשורים שהטקסטים מזמנים ולחוש את היתרונות היחסיים של כל טקסט ביחס למטרות שונות , וזאת על מנת שיוכלו לדון בהם באופן מושכל עם הילדים . חלק מהפעילויות המוצעות לילדי הגן יכולות להוות גם בסיס למחקרי הסטודנטים ולהערכת הלמי...  אל הספר
מכון מופ"ת