גברים-מורים למתמטיקה בבית הספר היסודי בהיבט רב-תרבותי: חקר מקרה

שלהם ובעיקר המשמעות שהם מייחסים להיותם גברים מורים למתמטיקה בבית הספר היסודי . ( ג ) תפיסותיהם של הנחקרים את הוראת המתמטיקה מתוך התרבות שממנה הם באים . הראיונות בוצעו על ידי החוקרות , תוך חלוקת הנבדקים ביניהן באקראי . הליך זה התבצע מתוך שאיפה למנוע הטיה . הראיונות התקיימו בעברית ונערכו במכללה האקדמית לחינוך אחוה . כל ריאיון ארך כשעה . הריאיון שנבנה למחקר זה התבסס על המחקרים של מלאת ( 1997 ) ושל ארנון ואחרים ( ארנון , פרנקל ורובין , . ( 2003 עיבוד הנתונים הראיונות עברו ניתוח תוכן כמקובל במחקר איכותני ( מלאת , ; 1997 רובין ואחרים , ; 2007 שקדי , . ( 2012 , 2004 הגדרת הקטגוריות נעשתה על בסיס מחקרים קודמים שבחנו את מניעי הבחירה בהוראה כמקצוע ואת התפיסות לגבי הוראת המתמטיקה בבית הספר היסודי . ניתוח התשובות לשאלות הפתוחות של הריאיון נעשה באמצעות ניתוח תוכן איכותני-פרשני שהתייחס הן להבחנה במגמות בולטות כלליות של כל הקבוצה והן לחשיפת מהויות ותפיסות של הנחקרים הבודדים ( שקדי , . ( 2004 נערכה הצלבה של הניתוח על ידי שתי החוקרות ( שקדי , . ( 2012 ממצאים תפיסת הוראת המתמטיקה ומניעי הבחירה במקצוע של...  אל הספר
מכון מופ"ת