יותר מאחד

. 3 ר ַּ ב ֹ ותר ַּ ב ֹ ות ביצות . 4 ר ִַ ּ ביםר ִַ ּ בים עופים . 5 ריבוי בריבוע כפותות . 6 זוגות זוגות כפכפיים . 7 ריבוי למתקדמות שרביות  אל הספר
מכון מופ"ת