המגדל נפרק חידושי מילים של ילדים וניתוחם

המגדל נפרק חידושי מילים של ילדים וניתוחם מיכל סגל לרונה The tower falled ( The tower fell down ) Words innovations created by children and their analysis Michal Segal כתיבה : ד"ר מיכל סגל , מכללת סמינר הקיבוצים , המכללה לחינוך לטכנולוגיה ולאמנויות איורים בספר ועל העטיפה : גפן רפאלי  אל הספר
מכון מופ"ת