לוח 11: חברי ההנהלה: המועצה, הוועד הפועל וועדת הביקורת בבית וגן (לפי שנים)

1921 אליעזר פרלמן שלמה בלזר אברהם יעקב הכהן דוד וויינגרטן יוסף חכמישווילי גבריאל חנניא מרדכי טפרברג משה זלמן לוין יוסף לוי חגיז 1932 אליעזר פרלמן א ' אברומזון א ' גאנו מ " ה ג ' יניאו דב גלזר מ ' גרוסמן מ " ד הרלינג ליפא וולפא יוסף וינברג  אל הספר
יד יצחק בן-צבי