שכונת הפועלים

עוד שכונה , קטנה יותר , שקמה בירושלים כבר בסוף שנות העשרים , היא שכונת הפועלים . היא נבנתה בקרבה רבה לשכונת בית הכרם ובמהלך השנים אף התמזגה אתה . אך המניעים להקמתה היו שונים . 185 רשימת המלונות והפנסיונים נלקטה מרשימות העסקים שהתפרסמו לשנים 1936 ו , 1946 עסקים , ; 1936 עסקים , 1946 וכן במפקד 1939 ובעבודת אפרים שלאין במחלקה לגאוגרפיה באוניברסיטה העברית . שלאין , בן השכונה , עשה עבודה על הפנסיונים . על הפנסיונים ועל הקיט בשכונת בית הכרם . ראו גם כהן הטב , לתור , עמ ' . 188–192 ברשימות עסקים 1936 מצוין גם מלון בשם : " רימון " של ש ' רון . לא הצלחתי לאתר מלון זה . 186 לפי מפקד 1939 ברחוב בצלאל , 4 פינת בן יהודה העליון , 37 גרה רוזה צוקר , אלמנה , ולה פנסיון קטן בביתה , ראו שם . ייתכן שהייתה קשורה למשפחת צוקר בעלת המלון כאן . 187 פנסיון א ' צוקר , אחר כך פנסיון גייגר , נקרא פנסיון בית הכרם , ראו עסקים . 1936 הפנסיון היה בבית ערבי , בכניסה לשכונה , מצד רחוב המייסדים פינת הרצל . הבית נראה היטב במפה הבריטית בקנ 1 : 1 , 250 מ " מ . 1935 במפקד 1939 הפנסיון עדיין בבעלות לודוויג וגרטרוד צוקר והי...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי