הערות

הערות למבוא J . Gordon Melton ( ed . ) , The Encyclopediaof American ionsgReli , New York , Gale 1 , 1989 מביא רשימה של הדתות באמריקה והזרמים הנמנים עליהן . באשר להוגנוטים , ראו : Butler , Huguenots in America , and Edwin S . Gaustad and Phili p L . Barlow , New . Historical Atlasof gionReli in America , New York , Oxford 1200 , p . 48 הנתונים על היעלמותן של כיתות דתיות לקוחים מתוך : Reid et al ,. Dictionary of Christianity m Americii , p . 351 PAJHS , 18 ( 1909 ) , p . 20 ; Blau & Baron , Jewsof the U . S :. A Documentaiy History , 2 pp . 11-8 Silk , Notes' on the Christian-Judeo Tradition in America ' , pp . 85-65 ; Herberg , 3 Jew-Catholic-Protestant Sklare , ative'Consen Judaism , p . 35 ; Nahum M . Sama , Studies in Biblical 4 Interpretation , hiaPhiladelp , Jewish Publication Society 2000 , p . 174 Ahlstrom , iousRelig Histoiyof the American lePeop , p . xiv 5 Jon Butler , Enthusiasm' Described and Decried : The Great Awakening as Interpretive 6 Fiction ' , Journalof American His...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי