רשימת קיצורים

AHR American Historical Review AJA American Jewish Archives , Cincinnati , Ohio AJA American Jewish Archives ( publication ) AJH American Jewish History AJHQ American Jewish Historical yQuarterl AJHS American Jewish Historical Society , Waltham , Mass . and New York City AJS Association for Jewish Studies AJYB American Jewish Year Book ANB American National Biography CCARYB Central Conferenceof American Rabbis Year Book CJ Conservative Judaism EJ Encyclopaedia Judaica HVCA Hebrew Union College Annual JPS Jewish Publication Society JSS Jewish Social Studies JTS Jewish icalTheolog Seminary LTF Leaders Training pFellowshi NFJC National Foundation for Jewish Culture PAAJR Proceedingsof the American Academy for Jewish Research PAJHS Publications of the American Jewish Historical Society UAHC Union of American Hebrew Congregations YA YIVO Annual  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי