נספח אומדנים של האוכלוסייה היהודית באמריקה

שנה 1660 1700 1776 1790 1800 1820 1830 1840 1850 1860 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 המספר הכולל 300-200 2 , 500-1 , 000 3 , 000-1 , 300 2 , 500 3 , 000-2 , 650 6 , 000-4 , 000 15 , 000  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי