האוכלוסייה היהודית של ארצות הברית ‭.(2000)‬ היהודים נוטים לגור בריכוזים גדולים, ורובה של האוכלוסייה היהודית מרוכז במדינות שלחוף הים. קרוב ל־‭85%‬ מיהודי אמריקה ו־‭71%‬ מבתי־הכנסת שלה ממוקמים בעשרים האזורים העירוניים המודגשים במפה. מקורות: ‭American Jewish Year Book (2002), 1996; ESRI MSA/MCA Data‬