שלמה קרליבך (במרכז) מנהל תפילה רבת משתתפים בשירה בפורים ‭,1994‬ בבית־הכנםת של קרליבך בניו יורק. ברשות הנהלת עזבון הרב שלמה קרליבך.