הסכם בלאושטיין בן־גוריון ‭23)‬ באוגוסט ‭.(1950‬ במפגש ההיסטורי במלון המלך דוד בירושלים נכחו בן־גוריון, נשיא "הועד היהודי האמריקני" יעקב בלאושטיין, גולדה מאיר ומשה שרת. באדיבות ארכיון הצילומים של הועד היהודי האמריקני.