כרטיס לנשיאה בארנק (משני צריח המראה את הרבי מלובאוויץ' ‭")‬המלך המשיח‭("‬ בחזית המטה שלו בברוקלין. מאוסף המחבר.