ואחד למשרדי מנהלה. באדיבות "היכל פיירמונט אנשי חסד‭,"‬ ביצ יווד, אוהיו. השונים במתחם בית־הכנסת בהתאם לתפקידיהם. אגף אחד מיועד לתפילה, אחד לפעילות חברתית, אחד לחינוך ידי האדריכל פרםיוול גודמן, מוקף יער ולידו מגרש חנייה גדול. כהרגלו, גודמן שם דגש אדריכלי שונה על המבנים מראה מהאוויר של "היכל פיירמונט" בפרוור של ביצי ווד, אוהיו, שהושלם ב־‭.1955‬ "היכל פיירמונט" תוכנן על