מקם ובר, התלמודאים ‭,(1934)‬ צויר אחרי שהאומן ביקר ב"אדוד מבתי־הכנסת הראשונים שנבנו בדרום מזרח העיר ניו יורק‭,"‬ מתאר עולם שהלך ונעלם. ובר התרשם מאוד מהזקנים, העוסקים בתורה "ושקועים בפירוש תכניה המוסריים והדתיים‭."‬ ואולם, בציור הזה אין צעירים, ובלעדיהם נגזר על בתי־הכנסת הישנים הללו להתרוקן ממתפללים. רובם הגדול ייעלם עם השנים. שמן על בד. מתנת גברת נתן מילר. צילם ג'ון פרנל. המוזיאון היהודי, ניו יורק.