מפה המשווה בין אוכלוסייתה היהודית של העיר ניו יורק לבין אלה של מערב אירופה, דרום אמריקה וארץ ישראל. המפה, שפורסמה לראשונה ‭,(1918) Jewish Communal werrocsn 1‬ מראה בצורה גרפית שהאוכלוסייה היהודית של ניו יורק כבר השיגה את זו של מערב אירופה, רתם אמריקה וארץ ישראל גם יחד. מאוסף המחבר.