משה יורד מ"אל קפיטן" לעמק יוםמיטי בקליפורניה ובידו לוחות הברית. מחלון משכית, ‭,1904‬ בקהילת שארית ישראל, סן פרנסיסקו. צילם בן איילס.