מדבקת ספר מספריו של העיתונאי פרץ ויירניק ‭,(1936-1865)‬ בעיצוב יוסף ב' אברהמס. ויירניק רצה שהתורה (יהדות) תהיה בלב זהותו ואילו אמריקה (הדגל) תהווה את המסך החיצוני המגן. תיבת הדואר למטה משמאל מרמזת על טורו של ויירניק שנודע בשם ‭Kasten Der Brief‬ (תיבת המכתבים‭.(‬ אוסף פיטר וברטה ויירניק, תיבה ‭,12/21‬ ארכיון ישיבה יוניברסיטי.