שניאור זלמן שכטר (משמאל) וקאופמן קוהלר ומימין) בטיול בכפר, בסביבות ‭.1910‬ מאחוריהם עומדים לואי גינזברג, הפרופסור הצעיר לתלמוד בסמינר התיאולוגי היהודי, ואמיל ג' הירש, הרב הרפורמי הרדיקלי של שיקגו (שהיה גיסו של קוהלר‭.(‬ חרף חילוקי הדעות ביניהם, הרבנים והמלומדים הללו התרועעו יחדיו, ובכפר הצטלמו כולם ללא כיסוי ראש. באדיבות ספריית הסמינר התיאולוגי היהודי של אמריקה.