בית־הכנסת ברחוב אלדריג' ‭")‬קהל עדת ישורון‭("‬ בניו יורק. זה היה בית־הכנסת הראשון שהוקם בדרום מזרח העיר על ידי יהודים ממזרח אירופה. בית־הכנםת תוכנן על ידי אדריכלים מחברת האחים הרטר ונחנך ב־ ‭.1887‬ בעיצוב הבניין יש תערובת של אלמנטים מהסגנון המורי, הגותי והרומנםקי. בפנים, נברשות נחושת גדולות וארון קודש מהודר מאיטליה. מגלויית דואר שבאוסף המחבר, באדיבות המיזם שברחוב אלדריג‭.'‬