חברי 'קיים רשמיא' מפילדלפיה העלו "תחייה גדולה" של חג החנוכה. הדגש על ההיבט הלאומי של החג משמש כהתפלמסות עם יהודים רפורמים בני התקופה אשר דחו את הלאומיות היהודית בהחליטם שיהדות היא רק דת. מאוסף המחבר.