בן לוויה לדיוקן הקודם, צויר גם כן בידי מוסלר, נקרא "דיוקנה של אשת רב" והוא כנראה דיוקנה של קתרין שיף אילווי. זהו דיוקן נדיר של רבנית אורתודוקסית. מתנת קרן סקירבול, באדיבות מרכז סקירבול לתרבות. צילם: ג'ון ריד פורסמן.