בית הכנסת ‭")‬היכל קהל קודש בני ישורון‭("‬ ברחוב פלאם בסינםינטי, חוץ ופנים, שנחנך ב־‭.1866‬ האדריכלות המורית שלו זיהתה אותו מיד כבית תפילה יהודי. בפנים גברים ונשים ישבו יחד ועוגב גדול ניגן ברקע - סימנים חזותיים ושמיעתיים להשתייכותו של בית הכנסת לתנועה הרפורמית. באדיבות מרכז יעקב רדר מרכוס של הארכיון היהודי האמריקני.