הדפס אבן של דיוקן רבה של םינסינטי, הרב מקס ליליינטל, שהושחת והוחזר על ידי יהודי מאיחוד מדינות הדרום ‭.(1861)‬ הכותב טען שהרב, בתמיכתו באיחוד, "שלף את החרב בהגנה על מימשל כושי‭."‬ אוסף הרב מקס ליליינטל ‭,(1996/0001)‬ המרכז לתולדות יהודי המערב, מוזיאון יהודה לי מגנס, ברקלי, קליפורניה.