"שמע ישראל" באנגלית ובעברית מעל דלת הכניסה של בית הכנסת "קהל קדוש בית אלוהים" בצ'רלסטון, דרום קרוליינה ‭.(1840)‬ באדיבות מארק בלוך ו"קהילת קודש בית אלוהים‭'צ ,"‬רלםטון.